Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z ustanovující schůze sportovního klubu Horní Heřmanice

Dne 26.5. 2008 se v Horních Heřmanicích konala ustanovující schůze „Sportovního klubu Horní Heřmanice“.

Přítomní: ……………………………………………………………………………………………………

Schůzi zahájil pan Mejzlík Jaroslav v 19:00 hod. Přivítal přítomné a seznámil je s programem schůze.

Program:         1. Zahájení

                        2. Návrh na ustanovení sportovního klubu Horní Heřmanice

                        3. Projednání a schválení  stanov klubu

                        4. Volba předsedy, místopředsedy, referenta klubu a členů vedení klubu.

                        5. Projednání financování a vedení účtu klubu

                        6. Diskuse

                        7. Závěr

Dle programu projednáno:

1)       Schůzi zahájil pan Mejzlík Jaroslav v 19:00 hod.

2)       Přítomni projednali návrh na ustanovení sportovního hlubu pod názvem SK Horní Heřmanice      Jednohlasně byl tento návrh přijat.

3)       Byly projednány a schváleny stanovy klubu a jeho činnost (viz. Dokument stanovy sportovního klubu).

4)       Zvolené vedení klubu:

Předseda                          -           pan

Místopředseda                  -           pan

Referent klubu                  -           pan

Členové vedení klubu      -           pan

5)       Bylo schváleno, že předseda a místopředseda klubu budou disponovat s účtem klubu a budou zodpovědní za jeho vedeni. O jeho stavu budou pravidelně informovat vedeni sportovního klubu Horní Heřmanice. Vedení klubu odsouhlasilo, že od členů nebudou vybírat žádné členské příspěvky.

6)       K jednotlivým bodům jednání se vyjádřily všichni přítomní.

7)       Jednání bylo skončeno ve 22:00 hod.

 

Zapsal :           pan

Zápis ověřil:    pan

                        Pan

 

V Horni Heřmanice dne 26.5.2008